Jornades d’acolliment

La UOC organitza entre els dies 26 de febrer i 7 de març un conjunt de jornades d’acolliment adreçades a nous estudiants. Amb aquestes jornades es vol donar la benvinguda a la Universitat als nous matriculats i alhora ajudar-los a identificar la informació i les eines més rellevants en relació amb l’entorn d’estudi a la UOC, juntament amb algunes nocions metodològiques sobre l’organització i la planificació de l’estudi.
Aquest acompanyament per l’entorn virtual el realitzen consultors de l’àrea de Capacitació Digital conjuntament amb professorat de la UOC.
Per a més informació i per apuntar-se a la jornada visiteu el següent blog:  Activitats a la Xarxa.  N’hi ha per tot el territori!.