Gestió de referències bibliogràfiques amb Zotero

La gestió de les citacions bibliogràfiques no és una tasca senzilla i requereix una laboriosa recopilació de les dades bibliogràfiques dels documents que cal citar, i una minuciosa redacció de les citacions. A més és convenient tenir totes aquestes dades ben organitzades per tal de poder localitzar-les i gestionar-les quan ho requerim.

Per  realitzar totes aquestes tasques disposem d’un seguit d’aplicacions informàtiques, anomenades Gestors bibliogràfics, que ens faciliten la feina en gran mesura: l’Endnote, el Mendeley, el Refwork i el Zotero, que de totes les citades és l’única gratuïta.

Zotero és una aplicació de gestió de referències bibliogràfiques lliure, multiplataforma, disponible en diferents idiomes i que ens permet introduir i gestionar informació d’una gran varietat de documents: llibres, articles científics, vídeos, etc.

La Guia de gestors bibliográfics: Zotero, elaborada per l’Área de Capacitació digital de la UOC conté informació detallada de les diferents possibilitats que ens ofereix aquesta aplicació.

Entre elles cal destacar l’automatització de certs procediments, com ara la recopilació de les dades bibliogràfiques de determinats documents en el cas que els repositoris on són ubicats ens ofereixi aquesta possibilitat, o la redacció de les cites atenent al criteri de citació que indiquem, mercès a la instal·lació d’un plug-in que permet connectar el processador de textos amb les dades emmagatzemades en el nostre compte de Zotero.

La guia també recull altres serveis que en ofereix Zotero com ara la interacció amb d’altres usuaris o la creació de grups de treball per a compatir referències sobre una determinada temàtica.

Joan Padrós és consultor de l’assignatura de Competències TIC en Informació i Documentació de la UOC.