El sentit de ser digital a l’empresa

Segons el McKinsey Global Institute, arran d’un estudi que han realitzat sobre la digitalització de les empreses als EEUU, actualment encara hi ha una apropiació desigual de la tecnologia en funció dels sectors.

Tal com indica l’informe, el sector líder és, obviament, el tecnològic, seguit dels media, les finances i els serveis professionals, mentre que a la cúa es troben sectors com el sanitari i l’agrícola i ramader.

Atenent als resultats, les empreses més digitalitzades són més eficients i competitives. Però què vol dir exactament que una empresa és digital?

13716509913_cb73188c55_o (1)

Per centrar-ho, l’estudi s’ha treballat en base a 7 indicadors distribuïts en 3 categories:

  • Actius digitals: Inversió en hardware, software o altres serveis IT
  • Usos digitals: Utilització de les tecnologies a nivell intern i extern
  • Treballadors/es digitals: Perfil, coneixements i usos per desenvolupar les seves tasques.

És a les dues darreres categories on la diferència entre les empreses és més significativa.

En aquest sentit destaca especialment la millora de l’acompliment i una major efectivitat i eficiència en aquelles empreses que incorporen l’ús de la tecnologia entre els seus treballadors. És per això que el domini i desenvolupament de diverses habilitats digitals és un aspecte cada cop més valorat així com la incorporació de nous perfils vincultats al món digital i tecnològic. Tanmateix, a nivell extern, són més grans els beneficis per aquelles empreses que utilitzen els seus avantatges en les relacions amb els seus clients i proveïdors.

L’estudi revela de manera significativa que la tecnologia encara no ha penetrat amb el grau que s’esperaria entre els tots els sectors econòmics. Actualment encara hi ha moltes empreses que no estan aprofitant la tecnologia com una oportunitat per a poder ser més eficients, oferint una millor experiència entre els seus clients o invertint en el seu propi capital humà preparant als seus treballadors pel canvi.

Es pot accedir a l’informe complert des d’aquí

Font il·lustració: AltimeterGroup. CC-BY 2.0

Curs “Docència en l’era digital” a la UVic

Els propers dies 22 d’abril i 20 de maig la UVic-UCC ha proposat el curs “Docència en l’era digital”, de quatre hores de durada. La iniciativa està orientada a docents universitaris amb l’objectiu d’explorar noves possibilitats i reptes educatius en el context de l’era digital, donant eines i recursos per repensar la docència universitària i transformar-la.

Els curs serà impartit per la Montse Guitert i la Teresa Romeu, professores de l’àrea de Competències TIC de la UOC i coautores del llibre El Docente en línea, Aprender colaborando en la red, de l’editorial UOC, on es poden trobar moltes de les claus que centraran la proposta. El curs s’estructura en dues sessions de dues hores de cadascuna

La primera, titulada “Transformar la docència: disseny, implementació i avaluació en i a la xarxa” l’objectiu és fer una aproximació més conceptual als eixos clau de la docència en el marc de l’actual societat digital, incloent metodologies i disseny d’activitats, selecció i creació de recursos, l’avaluació 360º així com la importància de la docència en xarxa, entre d’altres aspectes.

La segona sessió, amb el títol “Col·laborem per repensar la docència en l’era digital”, té un enfocament més pràctic, on s’ha projectat treballar des de la reflexió partint de les pròpies experiències dels/les participants. Les activitats s’articularan a partir del treball en equip a través de l’anàlisi de casos, amb l’objectiu d’estimular de manera col·laborativa noves reflexions i accions per donar resposta, des de les pràctiques docents, a les actuals exigències de l’entorn.

grup

Programa del curs

 

 

 

 

Aquesta proposta forma part de les trobades Media Breakfast, organitzades des de U_Media, la Unitat Multidisciplinària de Suport a la Docència de la UVic, i està dins el projecte Diversity, que té com a objectiu integrar la tecnologia i els recursos digitals a la docència per estimular la seva millora i transformació.

Podeu ampliar la informació sobre el curs clicant aquest enllaç

Font il·lustració puzzle grup: http.//thegoldguys.blogspot.com CC-BY-SA 2.0

Empoderament digital, una clau de futur

El passat 4 d’abril Montse Guitert, directora de l’Àmbit de Competències Digitals de la UOC, va ser als estudis de Gestiona Ràdio, concretament a l’espai «En clave de Tecnologia», per parlar amb la periodista Marta Palencia de la importància cabdal que suposa avui dia l’adquisició de competències digitals per moure’ns i viure en l’actual era digital. Però que significa aquest domini?

Montse_Guitert_Marta_Palencia

Montse Guitert i la periodista Marta Palencia al programa “En Clave de Tecnologia” des de Gestiona Radio. Font: Marta Palencia

Els canvis constants a l’entorn, la incertesa i la imparable evolució tecnològica estan donant llum a noves maneres de treballar i aprendre que afecten a tot l’entramat social.

Tot plegat demanda el desenvolupament d’aquestes competències des d’una perspectiva transversal, on la planificació, la gestió dels temps, el treball en equip i l’aprenentatge al llarg de la vida esdevenen també eixos bàsics per treballar i aprendre a la societat actual.

Nivells de la competència digital (adaptat de Martin i Grudziecki, 2006). Font: Àrea de Capacitació Digital UOC.

Així, més enllà de l’ús instrumental, la competència digital implica doncs un empoderament fent un ús crític i eficaç de la tecnologia, capaç de transformar l’entorn, de manera que cada individu pugui treure’n el màxim profit per aplicar-la de manera efectiva en el seu terreny, ja sigui a nivell acadèmic i/o professional. Això és, saber escollir i utilitzar la tecnologia més adequada a cada situació, en funció dels interessos i necessitats.

En aquest sentit, també es va posar especial èmfasi en l’actitud digital i en la presa de consciència de la imatge a la xarxa, a través del treball i creació de la pròpia identitat digital tenint en compte aspectes com la ètica o la seguretat.

Tal com va explicar la Montse Guitert, és des d’aquesta perspectiva que es treballa dins l’àrea de Capacitació Digital de la UOC a través de l’assignatura Competències TIC, que anualment cursen prop de 4000 estudiants de diferents graus amb l’objectiu d’adquirir, des del primer moment que es matriculen a la UOC, les competències necessàries que els ajudaran al llarg del seu desenvolupament acadèmic i professional, tot aprofitant els avantatges que suposa fer-ho des d’un entorn virtual.

Es pot escoltar l’entrevista complerta des d’aquest enllaç

 

Sessió sobre “La teva identitat a la xarxa, com gestionar-la”

Teresa Romeu, professora de l’Àmbit de Competències Digitals a la UOC, durà a terme una xerrada a la Biblioteca Vila de Gràcia a Barcelona sobre la identitat digital a la Xarxa.

L’activitat que generem a la xarxa conforma la nostra identitat fet pel qual una bona gestió de la nostra presència a la xarxa esdevé un element prioritari. Ens cal conèixer i tenir criteri sobre l’ús de les tecnologies per tal de treure el màxim profit amb els mitjans digitals.

En aquesta sessió s’analitzarà què és la identitat digital i quines estratègies personals poden facilitar una gestió eficaç de la identitat personal digital. S’abordaran les competències digitals necessàries per al ciutadà que viu en la societat xarxa.

La sessió es durà a terme el proper dimecres 27 de gener a les 19h.

A la sala d’actes de la biblioteca. Entrada lliure. Aforament limitat.

 

Ser competent digital

Davant d’una digitalització imparable, cal formar-se per ser competent digital.

Estem davant d’una nova cultura que suposa noves formes de veure i d’entendre el món que ens envol­ta, que ofereix nous sistemes de comunicació interpersonal que es troben a l’abast de tothom, que proporciona mitjans per viatjar amb rapidesa a qualsevol lloc i que permet que amb dispositius alta­ment tecnificats podem treure el màxim partit i rendiment al nostre estudi i treball.

Aquesta nova cultura digital, que presenta nous valors i normes de comportament, promou una nova forma de pensar. Ser com­petent digital, per tant, suposa formar-se de manera continua, no solament per les exigències deri­vades dels canvis laborals que es produeixen sinó també per estar al dia en els propis entorns domès­tics o d’oci.

En aquest sentit Montse Guitert (Directora de l’Àrea de Capacitació Digital) i Teresa Romeu (professora de la mateixa àrea) presenten, en un article publicat al diari “La Mañana” el passat 4 d’octubre, l’assignatura “Competències TIC” de la UOC que dona l’equivalència amb la certificació ACTIC. Aquest certifi­cat acreditatiu de la competència digital, emès per la Generalitat de Catalunya, és molt útil en proces­sos de cerca de feina, ja que sim­plifica els processos de selecció de personal a l’hora d’avaluar les ap­tituds digitals d’una persona per a ocupar un determinat lloc de tre­ball.

digitalitzacio

Podeu llegir l’article complet al següent enllaç: Plaça Pública 4 d’octubre

X Trobada Aulablog 2015

Durant els dies 6,  7 i 8 juliol ha tingut lloc a Ubrique, Cadiz, la X Trobada Aulablog 2015.

Aquestes trobades, organitzades per l’associació Aulablog, van néixer ara fa deu anys, a Roa. Des d’aquella primera edició, en la qual es van reunir una quarantena de professors i professores, s’ha apostat per la integració de les TIC en l’educació, tal com es recull en
la declaració de Roa que es va elaborar aleshores.

Al llarg d’aquests anys, centenars de docents, s’han pogut trobar anualment, en diferents llocs de la geografia espanyola, per aprendre, d’una manera informal, compartint projectes i vivències reflexionant sobre els reptes de l’educació actual.

Tallers, conferències, presentacions d’experiències, debats etc, farceixen, any rere any, el programa d’aquestes trobades.

Aquest esdeveniment és un dels molts que s’organitzen al llarg de l’any per diferents associacions i agrupacions de professorat, entre els que es poden destacar les Jornades Novadors , els EABE (Encuentro Andaluz de Blogs Educativos), el Premi Espiral de Edublogs,etc. cosa que mostra el gran dinamisme d’una part significativa del professorat, preocupat per la implantació de pedagogies actives basades en l’ús de les tecnologies.

Joan Padrós

Consultor CTIC en Informació i Documentació i director del CFA Palau de Mar
Si voleu puc mirar d’aconseguir alguna imatge significativa de la trobada

mapaTIC: un projecte d’innovació educativa a la formació de persones adultes

En un període on s’ha establert un intens debat sobre la conveniència d’implementar metodologies actives d’aprenentatge en els diferents nivells educatius, tres centres de formació de persones adultes s’han unit per dur a terme un projecte d’innovació educativa.

Així el CEPA Sierra Norte de Torrelaguna (Madrid), el CFA Dolors  Paul de Cunit (Tarragona) i el CFA Pala de Mar de Barcelona han participat en un programa de millora educativa (PROMECE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el projecte mapaTIC que combina l’aprenentatge basat en projectes (ABP), l’ús educatiu de la realitat augmentada, la flipped
classroom o classe capgirada i la creació d’un mooc adreçat a estudiants de matemàtiques de secundària.

En el reportatge següent, emès, pel programa La aventura del saber, es poden veure els trets principals del projecte mapaTIC

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuramapatic/3163463/?media=tve

Joan Padrós
Consultor CTIC en Informació i Documentació i director del CFA Palau de Mar

Formació en línia per obtenir l’equivalència del nivell mitjà de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC) amb l’assignatura de Competències TIC de la UOC (CTIC)

La Universitat Oberta de Catalunya, proporciona en la seva oferta tant en graus com en l’Ateneu sobre Competències TIC (Competències TIC, Treball en equip en xarxa, Ús i aplicació de les TIC, Iniciació a les competències TIC). Aquesta assignatura és semestral obligatòria i de 6 crèdits ECTS. De matrícula recomanada el primer semestre per adquirir de forma gradual i integrada de la competència pròpia de la UOC: «Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional». Aquesta competència comprèn l’ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació i es concreta en les següents competències específiques:

● Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
● Tractament i elaboració de la informació digital.
● Presentació i difusió de la informació digital.
● Nocions de tecnologia digital.
● Planificació del treball en un entorn virtual.
● Gestió del projecte digital.
● Estratègies de comunicació a la xarxa.
● Treball en equip en xarxa.
● Actitud digital.

La metodologia es basa en el treball per projectes en xarxa mitjançant la qual els estudiants construeixen de forma col·laborativa el seu projecte digital que els permet adquirir de manera integrada les competències especifiques durant  la realització de 4 fases.

Aquesta assignatura se supera mitjançant l’avaluació contínua sense examen final presencial.

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, emès per la Generalitat de Catalunya, entès com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per a assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ ACTIC és un certificat molt útil en processos de cerca de feina, ja que simplifica els processos de selecció de personal a l’hora d’avaluar les aptituds digitals d’una persona per a ocupar un determinat lloc de treball. Davant de qualsevol empresa o administració, aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual i l’obtenció d’una certificació professional.

Des del curs 2014-2015 cursar i superar l’assignatura de competències TIC dóna l’equivalència a la certificació del nivell mitjà de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya (ACTIC).

La equivalència CTIC-ACTIC no té efecte retroactiu.

Des d’aquest enllaç es pot consultar el decret publicat al DOGC sobre l’equivalència.

El present del futur. S’hi arribarà a temps?: Decàleg de competències digitals

El coneixement és una de les ma­tèries primeres més importants que hi ha, no adonar-se d’això és un dels pri­mers sotracs amb que podem en­sopegar en la marxa cap el futur. Les revolucions que s’estan duent avui dia en l’àmbit de les tecnologies digitals provoquen que els conceptes de present i futur es dilueixin, de tal forma que es fa necessari pel ciutadà estar al dia de les tendències actuals per no perdre el tren del futur.

En l’actualitat estem en una etapa que capgirarà el món ac­tual en tots els aspectes. Es difícil circumscriure el terreny on es do­narà la propera revolució, ja que qualsevol àrea cientificotècnica es presenta com a peça clau de la mateixa. Des de l’existència de nous materials i d’avançats trac­taments dels mateixos -a nivell de molècules, com la nanotec­nologia-, fins a la industrialització de l’espai. De fet, la tecnificació i digitalització actuals estan assolint cotes tant altes afecta a totes les àrees de la vida del ésser humà.

Montse Guitert (Directora de l’Àrea de Capacitació Digital) i Antoni Albert (consultor de la mateixa área) han definit un decàleg que tot competent digital a de tenir en compte per no quedar-se fora de l’imperatiu digital actual:

1) El canvi tecnològic és i serà accelerat, provocant grans canvis empresarials, econòmics i socials.

2) Hi haurà treballs que desapareixeran. Molts dels llocs de treball actuals se­ran realitzats per màquines. Hi haurà molts treballs que exigiran tenir competències digitals.

3) Es requerirà forma­ció especialitzada en nous camps relacionats amb la nova tecnologia com la ro­bòtica, la nova maquinaria o l’analítica de dades.

4) La nanotecnologia obrirà portes a nous mate­rials, respecte als quals els tècnics hauran de tenir una alta formació.

5) Els equips de seguretat informàtica hauran de tenir professionals propensos a adquirir nous coneixements per fer front als imparables reptes del hacking.

6) Big data, nanotecno­logia, Internet of things, cloud computing, robòtica, etc., són algunes de les no­ves advocacions del present santoral tecnològic.

7) Els països que es mo­guin amb una lenta dinàmi­ca formativa o amb una for­mació ancorada al segle XX quedaran arraconats.

8) La miopia envers del present tecnològic i la man­ca de competència digital podrà ser castigada amb depauperació salarial o de­socupació crònica.

9) Els professionals for­mats digitalment que con­tínuament vagin adquirint noves capes de coneixe­ment seran els més perse­guits.

10) Aquest decàleg es re­sumeix en que tots hem de ser competents digitals i mi­llor si som experts digitals en algun àmbit. Per això cal seguir dos principis: cal es­tar actiu i no ser agarrat en l’esforç.

Aquest decàleg forma part d’un article publicat al diari “La mañana” el Passat 12 d’abril en el que els autors mencionats reflexionen sobre els canvis en l’àmbit laboral i social a causa de la digitalització masiva en tots les àrees de la vida.

portada

Per descarregar l’article complet: Plaça pública 12 abril UOC (1)

e-Avaluació 360º: un procés col·laboratiu en xarxa

 

En el marc del 1st International Workshop on Technology-Enhanced Assessment, Analytics and Feedback (TEAAF2014)els professors Montse Guitert, Teresa Romeu i Marc Romero varen fer la següent presentació “e-Avaluació 360º: un procés col·laboratiu en xarxa”

  Continua llegint