Robòtica a l’escola Mil·lenari de Cardedeu

A l’escola Mil·lenari s’ha introduït la robòtica al cicle superior, per tal que els alumnes aprofundeixin en la lògica matemàtica i puguin aplicar tots els coneixements adquirits no només de matemàtiques sinó a nivell competencial, potenciant l’esperit innovador i el treball cooperatiu. Per aquest motiu s’han elaborat dos projectes:

1. Un a 6è de Primària amb robots Lego Mindstorm on l’objectiu ha estat crear una empresa i construir un “robot pigall” per acompanyar una persona amb ceguesa a diferents punts de poble. Han de construir i programar el robot, valorar els costos i exposar en públic la seva comercialització.

2. Un a 5è de Primària on els alumnes treballen amb el programa Scratch. A partir d’uns petits reptes, van creant diferents jocs, que després els utilitzaran alumnes d’altres nivells (EI i CI). A les últimes sessions s’introdueix l’Scratch i el Lego we-do, on la finalitat és crear una història amb els diferents personatges que han construït, dissenyat i programat. Treballen en petits grups, que hauran de consensuar i crear el lligam entre els diferents personatges, per després escriure la història i verbalitzar-la en públic.

Els resultats obtinguts fins ara, el centre els valora molt positivament perquè els estudiants entenen l’aplicació de les matemàtiques a la vida real, i també estructuren el seu pensament i desenvolupen la seva pròpia creativitat. La motivació és excel·lent, ja que reclamen més espai de temps i dedicació. Participen molt activament i aporten experiències pròpies fetes fora de l’escola.

Montse Sala, és directora de l’escola Mil·lenari de Cardedeu. Manuel de la Fuente, és consultor de Multimèdia i Comunicació a la UOC.

Lego_1 Lego_2
Scratch_3 Lego_4
Lego_5 Lego_6

 

Gantter: una eina de planificació

És evident que en el nostre dia a dia és important planificar tot el que es preveu portar a terme. Les raons d’aquest fet són evidents: poder portar a terme les tasques previstes amb la màxima comoditat, fent-ne una gestió eficient i evitant imprevistos en la mesura del que sigui possible.

En el context d’elaboració de projectes, la planificació és un element clau que ha de permetre arribar a assolir els objectius previstos inicialment. Per a facilitar l’elaboració de les planificacions existeixen multitud d’eines informàtiques que ens poden ser útils per gestionar les tasques d’un projecte, la durada de les mateixes i les relacions d’interdependència, així com la utilització dels recursos disponibles, de manera que es pugui fer el seguiment de l’evolució temporal d’un projecte en un cronograma anomenat diagrama de Gantt. Entre aquestes eines en tenim de programari lliure com Gantter, i d’altres de comercials com Microsoft Projecte. Tot i així, el ventall és força ampli, entre elles: trac, jira o Clocking IT.

En aquesta entrada del bloc presentarem l’eina de planificació Gantter, i el seu ús en el marc de l’assignatura Treball en equip a la Xarxa (TEX) dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia, i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. En aquesta assignatura es porta a terme un projecte en equip dins l’entorn virtual. El fet de que sigui en equip i en un EVA (entorn virtual d’aprenentatge) fa que la planificació esdevingui una part clau del procés. Una planificació realista adaptada a les circumstàncies individuals dels membres del grup fa que es pugui portar a terme aquest projecte assolint-ne els objectius competencials previstos a l’inici.La planificació s’elabora en la primera fase del projecte, en concret, dins la primera pràctica d’avaluació continuada, una vegada s’han acabat d’elaborar els primers acords grupals. Com tota planificació, pot ser modificada al llarg del procés, mentre es van desenvolupant les tasques previstes.

Ja des de fa alguns semestres, cada grup pot escollir l’eina de planificació que millor s’ajusti als seus propòsits. Per exemple, enlloc de Gantter es pot optar per emprar eines de planificació encara més simplificades, que ja poden donar bona resposta als objectius previstos a l’assignatura. Tot i aquesta possibilitat d’emprar altres eines, forces grups opten per emprar Gantter, sobretot també perquè els permet fer una bona inversió del seu temps en emprar i conèixer una eina de planificacions que els pot ser útil en altres àmbits: acadèmic, laboral, o fins i tot personal.

Gantter és una eina de planificació i gestió de projectes que permet elaborar planificacions, i la seva gestió posterior. Una de les funcionalitats més valorada pel seu ús a l’assignatura de TEX és que permet crear i gestionar les planificacions de forma virtual i col·laborativa. A més, permet una bona integració amb eines Google que també s’utilitzen en el marc de l’assignatura. En la mateixa pàgina d’inici els creadors de l’eina la defineixen com una “eina de planificació i gestió de projectes de programari lliure i en línia (aplicació en el “núvol”), com un Microsoft Project en línia”.

Com hem comentat, recentment Gantter permet emmagatzemar els projectes dins Google Drive™, permetent compartir de forma col·laborativa les planificacions realitzades amb Gantter en el domini Google dels usuaris.  Pel que fa al seu funcionament, una vegada ens hem validat com a usuaris de l’eina, i procedim a iniciar la nostra planificació, trobem les següents seccions principals: tasques, recursos i calendaris.

imatge_2_pantalla_inici_Gantter

Dins les tasques s’aniran detallant les activitats, fases i tasques relacionades amb la realització del projecte. Dins recursos s’introduiran els recursos necessaris per a portar a terme les activitats del projecte, assignant costos, si és el cas, i fent-ne una classificació depenent de la tipologia de recurs. Pel que fa als calendaris, en aquesta secció caldrà seleccionar el tipus de calendari, podent modificar com es distribuirà el temps al llarg del projecte, i per tant, es podrà tenir una bona gestió d’aquest temps. A partir d’aquí, ja només caldrà acabar de realitzar els darrers detalls pel que fa a les interdependències entre tasques, recursos i dates, agrupant activitats en fases; i finalment ja només ens caldrà desar la planificació elaborada. Presentem en aquesta imatge un exemple de planificació realitzada amb Gantter pel que fa a les primeres fases del projecte a TEX:

Imatge_3_exemple

Gantter ofereix bones possibilitats pel que fa a desar la planificació elaborada: com a pdf, imatge en format png,…; o com hem comentat a l’inici, exportar-la a Google Drive, o fins i tot a Ms Project. En resum, una bona eina de programari lliure per a elaborar planificacions de projectes en el núvol de forma col·laborativa.

Ramon Musach, és consultor de l’assignatura Treball en equip a la xarxa dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Diigo: eina online de bookmarking

Diigo és una eina de social bookmarking que permet treballar algunes competències vinculades a la cerca i localització de informació. Ja sigui de forma individual com grupal, aquesta eina resulta molt útil per recollir, classificar, compartir i valorar la informació.

Diigo permet crear un grup de treball, amb els companys d’equip i amb el professor/a, on desar i compartir les cerques que s’han fet a Internet i que es consideren útils i interessants per tal de desenvolupar un projecte digital, incloure unes tags o etiquetes, per tal de classificar les cerques segons aquelles paraules que les defineixen i, finalment, comentar la cerca i compartir aquest comentari amb els membres del grup. Dins d’aquest espai col·laboratiu, els altres membres de l’equip podran comentar, afegir notes o inclús valorar la cerca, permetent així una interacció entre els membres del grup dins de la mateixa aplicació.

Diigo és per tant, molt més que un lloc on guardar recursos i informació de la xarxa de forma classificada, és un espai col·laboratiu on podem interactuar amb altres persones, és una eina web 2.0. Com a usuaris podem veure els enllaços d’altres usuaris, unir-nos a comunitats de persones amb interessos comuns, consultar l’índex de popularitat dels enllaços, sindicar-nos via RSS per tal d’obtenir els últims enllaços afegits per un usuari amb una certa etiqueta o amb qualsevol combinació de criteri, publicar notes flotants (post-it) personals o subratllar el text en una web i finalment publicar automàticament al blog propi els enllaços que verifiquen un criteri.

Per tal de facilitar-nos el seu ús, Diigo ha desenvolupat tant complements pels navegadors més utilitzats, Mozilla, Chrome,… com aplicacions per tot tipus de dispositius mòbils i, a dia d’avui podem trobar apps tant per iOs com Android.

Mònica Sans Ramos és consultora de l’assignatura Iniciació a les competències TIC en el grau de Màrqueting i investigació de mercats de la UOC.

Creació de mapes conceptuals amb Bubbl.us

bubbl.us és aplicació en línia, prou intuïtiva, que permet l’edició dels mapes conceptuals d’una forma senzilla amb un disseny atractiu. Però potser el que la fa més potent, i que millor valora l’alumnat, és el fet que els mapes conceptuals es poden compartir per elaborar-los de forma col·laborativa a través de la mateixa aplicació d’internet.
A l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa (TEX) dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, recomanem a l’alumnat, entre d’altres, aquesta eina per a l’elaboració d’un mapa conceptual en una de les seves activitats. L’aplicació permet que els grups de treball comparteixin el mapa conceptual amb el consultor, al qual li permet orientar el grup durant el procés de creació del mapa. També té l’opció d’inserir o enllaçar el mateix mapa al Wikispaces del grup, de la mateixa manera que s’insereixen o s’enllacen altres elements multimèdia, la qual cosa facilita la seva tasca.

Si voleu més informació, podeu visitar el següent enllaç https://bubbl.us/ i consultar aquest vídeo que mostra una guia breu sobre el seu ús.

Jorge Sánchez Pedraza. És consultor de l’assignatura de Treball en equip en xarxa del grau de Multimèdia, dels estudis de Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.