Diigo: eina online de bookmarking

Diigo és una eina de social bookmarking que permet treballar algunes competències vinculades a la cerca i localització de informació. Ja sigui de forma individual com grupal, aquesta eina resulta molt útil per recollir, classificar, compartir i valorar la informació.

Diigo permet crear un grup de treball, amb els companys d’equip i amb el professor/a, on desar i compartir les cerques que s’han fet a Internet i que es consideren útils i interessants per tal de desenvolupar un projecte digital, incloure unes tags o etiquetes, per tal de classificar les cerques segons aquelles paraules que les defineixen i, finalment, comentar la cerca i compartir aquest comentari amb els membres del grup. Dins d’aquest espai col·laboratiu, els altres membres de l’equip podran comentar, afegir notes o inclús valorar la cerca, permetent així una interacció entre els membres del grup dins de la mateixa aplicació.

Diigo és per tant, molt més que un lloc on guardar recursos i informació de la xarxa de forma classificada, és un espai col·laboratiu on podem interactuar amb altres persones, és una eina web 2.0. Com a usuaris podem veure els enllaços d’altres usuaris, unir-nos a comunitats de persones amb interessos comuns, consultar l’índex de popularitat dels enllaços, sindicar-nos via RSS per tal d’obtenir els últims enllaços afegits per un usuari amb una certa etiqueta o amb qualsevol combinació de criteri, publicar notes flotants (post-it) personals o subratllar el text en una web i finalment publicar automàticament al blog propi els enllaços que verifiquen un criteri.

Per tal de facilitar-nos el seu ús, Diigo ha desenvolupat tant complements pels navegadors més utilitzats, Mozilla, Chrome,… com aplicacions per tot tipus de dispositius mòbils i, a dia d’avui podem trobar apps tant per iOs com Android.

Mònica Sans Ramos és consultora de l’assignatura Iniciació a les competències TIC en el grau de Màrqueting i investigació de mercats de la UOC.

Creació de mapes conceptuals amb Bubbl.us

bubbl.us és aplicació en línia, prou intuïtiva, que permet l’edició dels mapes conceptuals d’una forma senzilla amb un disseny atractiu. Però potser el que la fa més potent, i que millor valora l’alumnat, és el fet que els mapes conceptuals es poden compartir per elaborar-los de forma col·laborativa a través de la mateixa aplicació d’internet.
A l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa (TEX) dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, recomanem a l’alumnat, entre d’altres, aquesta eina per a l’elaboració d’un mapa conceptual en una de les seves activitats. L’aplicació permet que els grups de treball comparteixin el mapa conceptual amb el consultor, al qual li permet orientar el grup durant el procés de creació del mapa. També té l’opció d’inserir o enllaçar el mateix mapa al Wikispaces del grup, de la mateixa manera que s’insereixen o s’enllacen altres elements multimèdia, la qual cosa facilita la seva tasca.

Si voleu més informació, podeu visitar el següent enllaç https://bubbl.us/ i consultar aquest vídeo que mostra una guia breu sobre el seu ús.

Jorge Sánchez Pedraza. És consultor de l’assignatura de Treball en equip en xarxa del grau de Multimèdia, dels estudis de Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.