La UOC i l’ajuntament de Barcelona enceten un projecte per a promoure les competències digitals de la ciutadania

L’ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya treballaran en un projecte que té com a principals objectius millorar les competències digitals de la ciutadania i reduir la fractura digital de gènere. El projecte serà vigent fins a finals de 2019 i comptarà amb la participació de les investigadores d’Edul@b i professores de l’àmbit de competències digitals de la UOC, Montse Guitert i Teresa Romeu.

A través de Barcelona Activa la universitat i el consistori han signat un conveni per empoderar digitalment la població mitjançant un programa que inclou diferents accions:

 • Crear un mapa de competències digitals, que tindria com objectiu ajudar a les persones a identificar els seus coneixements, habilitats i actituds en aquest àmbit. Aquest mapa possibilitarà diagnosticar el nivell de competència digital de la ciutadania així com proposar itineraris formatius adaptats al seu grau de coneixement, interessos i necessitats.
 • Constituir un observatori de competències digitals que esdevindria una eina de consulta, tant per a la ciutadania com per a instituts d’investigació i universitats, que inlourà tendències digitals, indicadors, usos i hàbits de la societat digital.
 • Dissenyar un programa formatiu amb itineraris vinculats a l’obtenció de l’ACTIC en els seus tres nivells: inicial, mitjà i avançat.

Podeu ampliar informació sobre aquest projecte a la web de l’ajuntament de Barcelona, a la web de la UOC i en aquesta notícia de La Vanguardia.

 

Com les escoles estan afrontant els nous reptes que suposa l’actual societat digital?

L’informe publicat recentment per la Fundació Teléfonica, titulat «Preparar tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio», dóna algunes pistes reveladores sobre aquesta qüestió gràcies a un exhaustiu anàlisi de 12 experiències realitzades a diferents centres educatius de primària i secundària del territori espanyol i català.

Totes elles van ser seleccionades en un certàmen organitzat per la Fundació Telèfonica al maig de 2015, on més de 150 escoles van presentar les seves propostes.

Font: Fundación Telefónica “Prepara tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio” (pag.10)

L’informe recull en forma de crònica aquestes pràctiques educatives, totes elles emmarcades en diferents contextos, però que comparteixen una visió transformadora, innovadora i disruptiva de l’educació, a través de metodologies actives i col·laboratives fonamentades en l’ús pedagògic de la tecnologia, i orientades al treball per projectes, la transversalitat de coneixements i l’adquisició de competències.

Per la seva banda, la iniciativa ha combinat aquest vessant de concurs juntament amb el d’investigació, mitjançant una rúbrica que ha estat contestada per prop de 1.100 centres educatius i que ha servit per a poder mesurar el seu grau de maduresa digital.

Entre els diferents resultats que es mostren, destaca, per exemple, que menys d’un terç de les escoles que han participat a l’enquesta manifesta incloure la competència digital a les seves classes d’acord al currículum oficial, malgrat la inclusió d’eines digitals a les aules.

L’informe, en el que han participat diferents experts en innovació educativa, conclou amb 12 claus educatives que esdevenen estratègies i inspiracions per fer front al canvi educatiu i poder donar resposta als actuals reptes i competències que demanda l’actual societat digital.

Font: Fundación Telefónica “Prepara tu escuela para la sociedad digital. Claves para sumarse al cambio” (pag.96)

Es pot accedir a l’informe complert des d‘aquest enllaç

Play the learning game

El proyecto Play the learning game, es un proyecto Transferencia de Innovación (TOI) que está financiado por la Comisión Europea y la Agencia Nacional Española, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP).

Durante los dos últimos años el profesor Raül V. Lerma-Blasco (coordinador del departamento de Informática y comunicaciones del IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí, Valencia) ha coordinado y participado en este proyecto junto con otras profesores y formadores de Formación Profesional (FP).

El proyecto Play the learning game, consiste en dar a conocer las ventajas pedagógicas de un buen uso de los videojuegos educativos en el aula. Los objetivos del proyecto han sido:

 • Crear una red transnacional de profesores de formación profesional y formadores interesados en el uso innovador y eficaz de multimedia y videojuegos con fines educativos.
 • Identificar los videojuegos que tienen un potencial educativo y  formativo.
 • Identificar las fuentes de e-learning para poder implementar soluciones técnicas innovadoras para la educación y la formación.
 • Capacitar a los docentes y formadores con las habilidades necesarias para hacer uso de soluciones multimedia interactivas avanzadas y juegos con fines educativos.

En este marco, se han realizado algunas actividades y guías que pueden ser de interés para cualquier profesor y formador de FP que pretenda introducir los videojuegos como medio de aprendizaje. Entre ellas se destacan:

 • La creación de una red transnacional de profesores de formación profesional y formadores.
 • Actualización del manual sobre la aplicación de soluciones multimedia para la educación y sobre el desarrollo de videojuegos para fines educativos.
 • Revisión de los videojuegos existentes y productos de e-learning con el fin de evaluar su potencial en su utilización para desarrollar Multimedia y productos educativos de videojuegos.
 • Organización de talleres dirigidos a profesores de formación profesional y formadores con el fin de evaluar el Portal del Learning Game. Durante la realización de estos talleres se han utilizado las siguientes herramientas: Adventure Maker, Game Maker y Scratch.
 • Promoción de un debate transnacional entre profesores y formadores centrado en el aprovechamiento del potencial educativo de multimedia y videojuegos.

Para obtener más información y consultar las instituciones nacionales e internacionales que han participado el proyecto, pueden visitar la web: http://learningame.org/info  y el siguiente enlace: http://www.youtube.com/user/alfonsribera.

Raül V. Lerma-Blasco es coordinador del departamento de Informática y comunicaciones del IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí (Valencia) y Consultor de la asignatura de Competencias TIC en el grado de Comunicación de la UOC.