Robòtica a l’escola Mil·lenari de Cardedeu

A l’escola Mil·lenari s’ha introduït la robòtica al cicle superior, per tal que els alumnes aprofundeixin en la lògica matemàtica i puguin aplicar tots els coneixements adquirits no només de matemàtiques sinó a nivell competencial, potenciant l’esperit innovador i el treball cooperatiu. Per aquest motiu s’han elaborat dos projectes:

1. Un a 6è de Primària amb robots Lego Mindstorm on l’objectiu ha estat crear una empresa i construir un “robot pigall” per acompanyar una persona amb ceguesa a diferents punts de poble. Han de construir i programar el robot, valorar els costos i exposar en públic la seva comercialització.

2. Un a 5è de Primària on els alumnes treballen amb el programa Scratch. A partir d’uns petits reptes, van creant diferents jocs, que després els utilitzaran alumnes d’altres nivells (EI i CI). A les últimes sessions s’introdueix l’Scratch i el Lego we-do, on la finalitat és crear una història amb els diferents personatges que han construït, dissenyat i programat. Treballen en petits grups, que hauran de consensuar i crear el lligam entre els diferents personatges, per després escriure la història i verbalitzar-la en públic.

Els resultats obtinguts fins ara, el centre els valora molt positivament perquè els estudiants entenen l’aplicació de les matemàtiques a la vida real, i també estructuren el seu pensament i desenvolupen la seva pròpia creativitat. La motivació és excel·lent, ja que reclamen més espai de temps i dedicació. Participen molt activament i aporten experiències pròpies fetes fora de l’escola.

Montse Sala, és directora de l’escola Mil·lenari de Cardedeu. Manuel de la Fuente, és consultor de Multimèdia i Comunicació a la UOC.

Lego_1 Lego_2
Scratch_3 Lego_4
Lego_5 Lego_6

 

Creació de mapes conceptuals amb Bubbl.us

bubbl.us és aplicació en línia, prou intuïtiva, que permet l’edició dels mapes conceptuals d’una forma senzilla amb un disseny atractiu. Però potser el que la fa més potent, i que millor valora l’alumnat, és el fet que els mapes conceptuals es poden compartir per elaborar-los de forma col·laborativa a través de la mateixa aplicació d’internet.
A l’assignatura de Treball en Equip a la Xarxa (TEX) dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, recomanem a l’alumnat, entre d’altres, aquesta eina per a l’elaboració d’un mapa conceptual en una de les seves activitats. L’aplicació permet que els grups de treball comparteixin el mapa conceptual amb el consultor, al qual li permet orientar el grup durant el procés de creació del mapa. També té l’opció d’inserir o enllaçar el mateix mapa al Wikispaces del grup, de la mateixa manera que s’insereixen o s’enllacen altres elements multimèdia, la qual cosa facilita la seva tasca.

Si voleu més informació, podeu visitar el següent enllaç https://bubbl.us/ i consultar aquest vídeo que mostra una guia breu sobre el seu ús.

Jorge Sánchez Pedraza. És consultor de l’assignatura de Treball en equip en xarxa del grau de Multimèdia, dels estudis de Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.