Like or not like, that is not the question!

En el món digital, aquesta no és la qüestió. No es tracta de si t’agrada o no t’agrada una cosa. Perquè si t’hi fixes bé, quedar-se en aquest nivell és estar a l’altra banda del taulell, a la banda passiva, a la banda del que només respon. Respon a un estímul. Sols genera respostes. Si es mira bé, és estar en una certa posició desfavorable. En la condició de simple espectador. D’aquell que no és creador. Aquella persona que es pronuncia amb un like or not like és un consumidor, un client only. Only. Està passiu. En el darrer llindar de l’activitat que és la del que accepta, la del que solament contempla, i/o solament compra o consumeix. Però què aporta ella socialment dins de la seva activitat digital? Continua llegint