La nostra vida digital: Pros vs Contres

La Societat del Coneixement, en la que vivim actualment en aquest Segle XXI, fa que cada dia sigui més important la nostra vida digital. Aquesta es va fusionant amb la nostra vida real del dia a dia. De fet els més joves nascuts a partir de 1991, que els denominem com a natius digitals, ja no poden viure sense estar connectats a Internet amb el seu smartphone en tot moment. Aquesta situació ens afecta a tots els nivells: en les nostres relacions amb els nostres familiars, amics i coneguts; però també a les empreses de les que som clients ara o en un futur proper que també volen saber més de nosaltres. Tota aquesta allau o tsunami d’informació sense control ens porta a una saturació per infoxicació. Per aquest motiu, voldria donar-vos unes pautes per a que aquests pros i contres que comporten aquesta situació no et siguin aliens i així puguis decidir que fer en cada moment, sabent que el teu temps és or (per a que l’optimitzis) i coneixent les estafes digitals que estan a la ordre del dia (ens poden desplomar sense adornar-nos si no tanquem el nostre pany digital amb unes bones claus).

Continua llegint