Jornades d’acolliment

La UOC organitza entre els dies 16 i 25 de setembre un conjunt de jornades d’acolliment adreçades a nous estudiants. Amb aquestes jornades es vol donar la benvinguda a la Universitat als nous matriculats i alhora ajudar-los a identificar la informació i les eines més rellevants en relació amb l’entorn d’estudi a la UOC, juntament amb algunes nocions metodològiques sobre l’organització i la planificació de l’estudi.

Aquest acompanyament per l’entorn virtual el realitzen consultors de l’àrea de Capacitació Digital conjuntament amb professorat de la UOC. S’hi tractaran temes d’utilitat per començar els estudis a la Universitat: presentació del campus virtual, com es preparar una pac, com fer una activitat en grup,…..

Teniu tota la informació al següent blog:
http://territori.blogs.uoc.edu/2013/07/acolliment_setembre2013/
No oblideu d’apuntar-vos!!!!!